klagepolicy

Vårt mål er å tilby kvalitetsservice til våre kunder. Vi tror en av måtene vi kan forbedre vår service på er ved å høre på – og respondere positivt til alle klager og å rette opp i eventuelle feil.
Derfor er en av våre målsetninger å forsikre at :
- Vi behandler enhver formell klage som et klart uttrykk for misnøye med vår service – og anser at dette krever en umiddelbar respons.
- Vi håndterer dette raskt og ydmykt ovenfor kunde.
- Vi svarer på en korrekt måte – for eksempel med en forklaring , en unnskyldning dersom vi har misforstått, eller gjort noe feil, og informasjon om hvilke tiltak som vil bli satt i gang fra vår side.
Vår formelle klage prosedyre har til hensikt å forsikre at alle klager håndteres rettferdig og konsekvent og så langt det er mulig; til vår kundes tilfredsstillelse.

Vårt ansvar som bedrift er:

- Anerkjenne den formelle klagen.
- Tilordne klagen et unikt referansenummer og loggføre klagen.
- Respondere innen 24 timer.
- Håndtere klagen på en rimelig måte og behandle dets innhold som sensitiv informasjon.
- Iverksette tiltak der det er nødvendig.
- Loggføre all aktivitet.
 

Klagerens ansvar er:

- Gjøre oss oppmerksom på problemet så raskt problemet oppstår, vanligvis innen neste arbeidsdag.
- Ta opp saken enten på e-post , via brev eller telefon.
- Gi en forklaring som er så fullstendig og klar som mulig.
- Gi oss rimelig tid til å håndtere saken.
Så snart kunden er fornøyd analyserer vi situasjonen for å avgjøre hva som forårsaket klagen og hva som skal gjøres for å forsikre at problemet ikke gjentar seg.

 

BEREDSKAPSPOLICY

Beredskapsdekning er en viktig del av vår service.
Det er vår policy at alt personell informerer daglig leder/teamleder minimum 2 timer før oppdragets start hvis uforutsette hendelser forhindrer dem i å møte til avtalt tid.
Dette er tilstrekkelig tid for å kunne sette inn et av følgende tiltak som sørger for gjennomføring av oppdraget i henhold til avtalt tid;
- Daglig leder kan reise til stedet der et stab medlem mangler eller omdisponerer personell.
- Dersom det skulle mangle mer en to stab medlemmer samtidig vil vi forsøke å skaffe en vikar via et rengjøringsfirma med godt omdømme.
- Ikke på noe tidspunkt vil kunden oppleve at området ikke blir vasket som avtalt.